Different

Det är vissa saker jag har upptäckt är annorlunda här motför i Sverige, bland annat:

-Arbetstiderna. Här jobbar dom oftast fràn 07.00 till mellan 18.00-21.00 pà kvällen, alltsà mkt längre dagar.
-Màltiderna. Dom äter oftast bara en "riktig" màltid per dag. Där jag jobbar äter dom riktig lunch och till middag oftast mackor och liknande.
-Pengar. Dom är lite dyrare här pà mat och frukt.
-Spràket. Mànga här är inte superhaj pà engelska.

Jag vet att det var fler saker jag tänkte pà förr men dà fàr jag väl skriva dom senare :)
Kommentarer

Kom ihåg


Trackback